Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaweightless weightless
profumi di amore - image #2830732 by saaabrina on favim.com
Reposted fromweightless weightless
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
5883 52ff 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaweightless weightless
8616 6a54 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaweightless weightless

May 01 2019

4377 faa1 390

April 28 2019

8529 29f2 390
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem, ale skomleniem. 
— Thomas Stearns Eliot, Poezje wybrane.
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
8393 977b 390
Freedom
Reposted frommoebius moebius viaviajero viajero
7430 f3a1 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viayourheartbeat yourheartbeat
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
8215 9ec6 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viayourheartbeat yourheartbeat
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viayourheartbeat yourheartbeat
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viayourheartbeat yourheartbeat
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viayourheartbeat yourheartbeat
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viayourheartbeat yourheartbeat

February 20 2019

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianotoco notoco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl