Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

6458 1c51 390
Reposted frommslexi mslexi viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
Poznaliśmy się w sierpniu 2015 roku. Od listopada zaczęliśmy się coraz częściej widywać i rozmawiać ze sobą. To były wspaniałe lecz ciężkie momentami początki. Od stycznia 2016 roku oficjalnie zaczęliśmy być razem. W kwietniu stwierdziliśmy że zamieszkamy ze sobą.  Rok 2016 był rokiem przełomowym w moim życiu.  Zmienił wszystko.  Mnie,  jego, nas. On zmienił się diametralnie, na lepsze.  Wiele z nim przeszłam,  człowiek którego nie byłam pewna.  Zawsze się zastanawiałam "czy to jest właśnie to?  Co jeśli postępuje źle?"  to pytanie towarzyszyło mi często.  Klocilismy się, dopiero poznawalismy. Nie było łatwo..oj nie. Ale wytrwalismy.  Facet, który wyrzekl się dla mnie pewnych rzeczy, zmienił się chociaż nikt nie sądził że potrafi. Kocha, chociaż jak sam powiedział przez te wszystkie lata nie wierzył już ze potrafi prawdziwie kochać. Poznaliśmy prawdziwa miłość.  Nie udawaną, nie idealną. Prawdziwą. Mówią że pierwszy rok jest najgorszy dla związku. Wszystko przed nami. Wytrwalismy. Nie potrafimy bez siebie żyć.  Czuję się zakochana, codziennie wstaję szczęśliwa. Nigdy nie sądziłam że to powiem ale czuję że kocham,  że kocham prawdziwie. Wyleczyl mnie z depresji,  ja jego. Pomoglismy sobie nawzajem. Nie mamy łatwo w życiu, lecz  wspieramy się i pomagamy sobie. Mam kogoś komu mogę ufać, komu wierzę, kogo kocham. Każdemu życzę tego samego. Miłość jest trudna. Dajmy szansę miłości. 
0434 64e1 390
Reposted fromolewka olewka viagreymouse greymouse
6065 2436 390
Reposted fromlaters laters viagreymouse greymouse

March 09 2017

Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
Reposted frommaandarynka maandarynka viamarisette marisette
1708 6a47 390
Reposted fromkociola kociola viamarisette marisette
Nie chodzi o to, jakie ktoś sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze czuć się w czyimś towarzystwie. 
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnezavisan nezavisan viamarisette marisette

February 20 2017

2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaIriss Iriss
9687 e3b3 390

July 10 2015

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viayourheartbeat yourheartbeat
8134 65e3 390
1558 43d0 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viayourheartbeat yourheartbeat
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr

July 09 2015

5643 49b1 390
Reposted fromsunlovers sunlovers viatobecontinued tobecontinued
7668 56f0 390
Reposted frommoai moai viatobecontinued tobecontinued
0627 a586 390
Reposted fromretaliate retaliate viatobecontinued tobecontinued
9880 917f 390
Reposted fromreylin reylin viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl