Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

3979 f32c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viayourheartbeat yourheartbeat
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
0032 56b0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viayourheartbeat yourheartbeat
5095 0ea2 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viayourheartbeat yourheartbeat
5997 84ce 390
Reposted frompiehus piehus viayourheartbeat yourheartbeat
6711 f5a0 390

Nie interesują mnie pozorne relacje, pozór kontaktów i samozachwyt, że jesteśmy en vogue, trendy, w głównym nurcie. Nie jesteśmy. Jesteśmy w dupie. Jeśli pani nie usiądzie i nie będzie mogła porozmawiać ze swoimi bliskimi normalnie, to jest pani w dupie, za przeproszeniem. I siedem tysięcy znajomych na Facebooku nic tu nie pomoże.

Robert Więckiewicz

— za: https://tiny.pl/t18dx
Reposted fromzielono zielono viayourheartbeat yourheartbeat

September 19 2019

"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven viapeasorela peasorela
5926 0e37 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamayrose mayrose
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
I'm a cup od tea 
in a world od lattes

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viapolyphonicsoul polyphonicsoul
8911 bb11 390
Już tęsknię. Ale tym razem to inny rodzaj tęsknoty. 
Wyjeżdżam,naprawdę zostawiam wszystko w tyle. Naprawdę to się dzieje. Zostawiam rodzinę, zostawiam mój dom, zostawiam to miasto,zostawiam tych wszystkich ludzi. Zostawiam te wszystkie lata za sobą. O boże. Zrobiłam to.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl